SEPA Incasso via Mollie

De afschrijving van je abonnementsgeld verschijnt op je afschrift als Stichting Mollie Payments. Nadat je hebt afgerekend met iDEAL krijgt je direct via e-mail een bevestiging.

Mollie is een Nederlands betaalsysteem en maakt gebruik van SEPA Incasso, het Europees systeem voor automatische incasso. Lees meer over Mollie op hun eigen website.

Door je eerste abonnementscontributie met iDEAL te betalen geef je:

– toestemming aan Mollie om een opdracht te sturen aan je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven;

– toestemming aan je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mollie.

Verzoeken tot toekomstige afschrijvingen worden alléén uitgevoerd in opdracht van Brandt & Levie BV. Tenminste 7 dagen vóór afschrijving attenderen wij je via e-mail hierop en informeren wij je over eventuele wijzigingen met betrekking tot de betaaldatum of het bedrag. Je kan op elk gewenst moment je abonnement stopzetten door in te loggen in je account op Brandt & Levie.

Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten storneren door je bank. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Bij je bank kan je meer informatie krijgen over je rechten met betrekking tot de incasso machtiging. Door storneren behoud je de plicht je abonnementsgeld op een andere manier te betalen voor de betreffende termijn.

Website door Roel Oortgiesen